Proponujemy Państwu wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów elektrycznych, tj:

  • Pomiary uziemień ochronnych
  • Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
  • Pomiary skuteczności zerowania
  • Badania wyłączników różnicowo-prądowych
  • Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia
  • Wykonywanie ekspertyzy

Pomiary wykonywane są przez doświadczonych elektryków, posiadających niezbędną wiedzę i kompetencje.